Dorota Stanisławczyk

Mieszkam w Laskowej. Jestem żoną oraz matką trójki dzieci.

W obecnej kadencji jestem radną Powiatu Limanowskiego, pełnię następujące funkcje: przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Społecznej, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe (organizacja pomocy społecznej, specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego, przeciwdziałanie przemocy).

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia doskonalące umiejętności pracy z drugim człowiekiem, w tym komunikacji i motywowania.

Jestem superwizorem pracy socjalnej (Certyfikat 127/2023 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Od 17 lat pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej na stanowisku specjalisty pracy socjalnej. Miedzy innymi w ramach obowiązków służbowych  koordynuję działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Jestem również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku 2017 otrzymałam nagrodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za niekonwencjonalną działalność na rzecz tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z zakresu podnoszenia świadomości społeczeństwa - promując pozytywny wizerunek pomocy społecznej.

Cenię sobie podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności – współpraca zawsze zwiększa szanse na osiągnięcie wyznaczonego celu. W roku 2021 wspólnie z grupą osób otwartych na niesienie pomocy innym, utworzyliśmy Stowarzyszenie Razem dla Dobra, które zrzesza rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością. Pełnię w nim funkcję prezesa.

Od niedawna prowadzę własną firmę, w której jako specjalista organizuję szkolenia dla instytucji pomocy społecznej oraz prowadzę  programy korekcyjno – edukacyjne i konsultacje dla osób stosujących przemoc domową.

Praca którą wykonuję przynosi mi wiele satysfakcji, motywuje do rozwoju, ale również uczy pokory i szacunku do drugiego człowieka.

W swojej postawie zawsze jestem otwarta na rozmowę, bo to właśnie rozmowy pozwalają dostrzegać potrzeby innych, wnoszą nowe spojrzenie na sytuację i dają możliwość kreatywnego działania.

 

Jako radna przede wszystkim będę  aktywnie reprezentować swoich wyborców przed organami gminy czy powiatu dbając o potrzeby mieszkańców i rozwój naszego regionu.