Jan Więcek

Pochodzę i mieszkam w Słopnicach. Mam 49 lat. Jestem żonaty ( żona Dorota), troje dzieci: Anna, Monika i Karol. Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Pracuję w Urzędzie Gminy Słopnice.

Doświadczenie w pracy samorządowej:

1997-2002 Radny Gminy Słopnice

2002-2024 Radny Powiatu Limanowskiego – w tym członek Zarządu Powiatu Limanowskiego (2008 -

 2018), Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (2018-2024)

O sobie:

W 2002 roku zostałem powołany na Skarbnika Gminy Słopnice, od tego czasu czyli od 22 lat zarządzam finansami gminy. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję i cieszy mnie fakt, że mam swój udział w rozwoju mojej Gminy. Wcześniej pracowałem w Starostwie Powiatowym w Limanowej jako specjalista w Wydziale Finansowym, a swoją pracę zawodową rozpocząłem w 1994 roku w firmie Tymbark SA.

Nieprzerwanie od 27 lat aktywnie angażuję się w pracę samorządową szczebla gminnego, a od 22 lat również szczebla powiatowego. To sprawia, że rola samorządu, jak również sprawy mieszkańców Powiatu Limanowskiego są mi bliskie i dobrze znane.

Zdecydowałem o ponownym kandydowaniu na radnego w wyborach do Rady Powiatu Limanowskiego. Proszę o poparcie mojej osoby i Państwa głos.