Jerzy Jabłoński

Jerzy Jabłoński – 52 lata, zamieszkały w Męcinie. Wykształcenie wyższe uzupełnione o podyplomowe studia z administracji publicznej i zarządzania funduszami europejskimi.  Od 2010 roku radny Gminy Limanowa.  Zawodowo od 18 lat związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Biura ARiMR w Limanowej.

Szanowni Państwo,
Zdecydowałem się kandydować do Rady Powiatu Limanowskiego, ponieważ  to tutaj kształtuje się przyszłość i rozwój naszego regionu. Zamierzam reprezentować w radzie powiatu osoby, które chcą się w powiecie limanowskim uczyć, pracować, założyć rodzinę i wychowywać dzieci oraz uprawiać turystykę. Mam swoje poglądy, ale uważam, że na poziomie samorządowym nie ma miejsca na politykę a jedynie na prawdziwą i rzetelną pracę dla dobra
lokalnej społeczności. Samorząd powinien być miejscem, gdzie jest mniej ideologii a więcej szacunku, dialogu i szukania pomysłów na rozwiązanie problemów mieszkańców. 

Najważniejsze są dla mnie sprawy istotne takie jak dobre drogi, bezpieczeństwo, dobrze wyposażone szkoły, miejsca rekreacji i wypoczynku. Niestety, ale mam takie odczucie, że Powiat Limanowski jest w pewnej stagnacji. Wystarczy popatrzeć jak dynamicznie rozwija się sąsiedni powiat nowosądecki, gdzie oprócz wielu inwestycji w infrastrukturę drogową, w edukację powstają takie historyczne inwestycje jak np. Centrum Sportu i Rekreacji w Marcinkowicach. Tymczasem powiat limanowski nie może sobie poradzić z remontem drogi powiatowej Laskowa-Ujanowice, a wcześniej takim niewypałem inwestycyjnym okazała się balneologia w Porębie Wielkiej. Czy naprawdę nie zasługujemy na coś lepszego? 

W strategii powiatu przyjętej w 2019 roku przedstawiono wizję powiatu w przyszłości jako miejsca przyjaznego  mieszkańcom, dobrego do życia. Nie chciałbym, żeby ta wizja pozostała tylko na papierze, zależy mi, żeby to co tam przedstawiono stało się rzeczywistością. Musimy wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju, ale do tego potrzebni są odpowiedni ludzie, którzy mają pomysły i chęć do działania oraz współpraca i porozumienie niezależnie od poglądów.
Nie będę wam składał obietnic, że zrobię to czy tamto. Mogę jedynie obiecać, że oddając na mnie głos po upływie kadencji nie będziecie mieli wrażenia, że to był głos zmarnowany.
Dołożę wszelkich starań żeby tak nie było.
                                                                                                                            Jerzy Jabłoński
                                                                                                      Wiarygodność Doświadczenie   Kompetencje