Leszek Lis

Leszek Marek Lis

- urodzony w Przyszowej,

- zamieszkały w Jadamwoli,

- wykształcenie wyższe mgr WSP (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej) w Krakowie,

- wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej w Stroniu,

- organizator i wieloletni dyrektor Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy,

- obecnie nauczyciel Szkoły Podstawowej w Łukowicy,

- v-ce prezes stowarzyszenia „Ziemi Limanowskiej To Lubię”