Marian Wójtowicz

Lat 70, emerytowany nauczyciel, od trzech kadencji radny Powiatu Limanowskiego.
W samorządzie lokalnym uczestniczę od czasu SOLIDARNOŚCI, pełniąc funkcję radnego Rady Miasta i Gminy, Rady Miasta, delegata Sejmiku Województwa Nowosądeckiego, delegata Sejmiku Województwa Małopolskiego, byłem członkiem Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej – reprezentując Wojewodę Małopolskiego.

W obecnej Kadencji rady Powiatu pracuję w Komisji ds. Pomocy Społecznej oraz Kultury, Sportu i Turystyki.
Moje zainteresowania to: turystyka /piesza i rowerowa/ byłem aktywnym przewodnikiem górskim i terenowym. Ze szczególną estymą odnoszę się do kultury regionalnej – będąc członkiem Zespołu Regionalnego „Słopniczanie“ a później „Limanowianie“, poświęciłem wiele czasu i sił na propagowanie tutejszego folkloru. Obecnie udzielam się jako konferansjer imprez i festiwali lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich. Najbardziej jestem dumny z możliwości prowadzenia blisko 50 -ciu edycji Limanowskiej Słazy.

Jeśli zostanę wybrany do Rady Powiatu, chciałbym się zajmować – jak dotychczas – sprawami pomocy społecznej, kultury, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska.
Moja propozycja dla wyborcy = „Doświadczenie gwarancją sukcesu“